بخش کراس فیت- المپیاد مجازی ورزش همگانی

ایجاد شده توسط هیات ورزش‌های همگانی شهرستان اصفهان

بخش کراس فیت- المپیاد مجازی ورزش همگانی - هدف از برگزاری مسابقات :
 ایجاد انگیزه و رقابت صحیح و سالم به منظور تعمیم و گسترش رشته ورزشی کراس فی

دسته‌بندی ورزش: یوگا

هدف از برگزاری مسابقات : ایجاد انگیزه و رقابت صحیح و سالم به منظور تعمیم و گسترش رشته ورزشی کراس فیت. این مسابقات در دوبخش آقایان و بانوان برگزار و در نهایت پس از انجام کارشناسی و داوری ۸ نفر از هر گروه به مرحله پایانی صعود خواهند کرد. آیتم اول تراستر این حرکت بر اساس تعداد و وزن انجام میشود. ورزشکار به صورت ایستاده در کنار وزنه قرار گرفته و در هنگام احرای حرکت دست ها و پاها باید صاف باشند. خطاهای این حرکت ۱. عدم نشستن اسکوات در پائین تری حالت ( باسن هنگام نشستندر زیر خط فرضی زانوها قرار داشته باشد. ) ۲. عدم باز شدن کامل بدن در محور های لگن، زانو و آرنج در بالاترین قسمت حرکت. ۳. عدم قرار گرفتن وزنه بالا یا پشت سر ( وزنه باید در راستایبدن حفظ شود. ) هر بار بالا بردن وزنه و باز شدن کامل بدن یک حرکت به حساب می آید. 4. در پایین ترین نقطه اسکوات و در بالاترین نقطه هيچگونه مکثی مجاز نیست و حرکت باید به صورت روان اجرا گردد. هرگونه توقف و یا تغییر در راستای ستون فقرات خطا شمرده می شود. 5. آقایان تا وزن 70 با هالتر بیست کیلو گرم و دو صفحه 15کیلوگرم و از وزن 70 به بالا با صفحه بیست کیلو گرم حرکت را اجرا می کنند. 6. بانوان تا وزن 50 کیلوگرم با هالتر بیست کیلو و دو صفحه پنج کیلو گرم و از وزن 50 کیلوگرم به بالا با دو صفحه ده کیلو گرم حرکت را اجرا می کنند. 7. حداقل تعداد حرکت انجام شده برای آقایان دوازده تکرار و بانوان ده تکرار خواهد بود. آیتم دوم لانجز دمبل از بالای سر ورزشکار دمبل را از زمین بلند نموده شروع به طی مسیر می نماید. از شروع تا پایان مسیر دمبل می باید سر با آرنج صاف قرار داشته باشند. خطاهای حرکت لانجز دمبل بالای سر ۱. عدم برخورد زانو با زمین در حرکت لانجز ۲. عدم باز شدن کامل بدن در محورهای زانو و لگن ۳. عدم صاف نگه داشتن آرنج در حین حمل وزنه 4. آقایان تا وزن 70 از دمبل 15 کیلوگرم و از وزن 70 به بالا از دمبل 20 کیلوگرم استفاده می کنند و خانم ها تا وزن 55 از دمبل 7کیلو گرم و از وزن 55 کیلوگرم به بالا از دمبل 10 کیلوگرم استفاده می‌کنند. 5 حداقل متراژ برای هر دو گروه 30 متر در یک دقیقه میباشد. آیتم سوم طناب زدن در این آیتم ورزشکار به صورت طناب به دست ایستاده و انتخاب میکند که به صورت دوبل و یا سینگل حرکت را اجرا نماید و تا پایان حرکت فقط به یک شکل میتواند حرکت را اجرا نماید. خطاهای حرکت طناب زدن ۱. تغییر حالت طناب زدن از سینگل به دوبل و یا بلعکس. 2. برخورد طناب با بدن. 3. مدت زمان در نظر گرفته شده برای آقایان و بانوان 50 ثانیه خواهد بود. حوه محاسبه ی امتیازات : نحوه امتیاز بندی: در هر آیتم سقف امتیازات عدد 10 در نظر گرفته شده و شرکت کنندگانی که مجموع امتیازات آنها از عدد 20 بیشتر باشد به دور پایانی و رقابت برای کسب رتبه های اول تا سوم صعود می کنند. اعلام نتایج داوری پس از بررسی ناظر فنی مسابقه از طریق کانال هیأت و همچنین سایر مبادی مرتبط با هیأت صورت می پذیرد. تلفن تماس و پیام پشتیبان بخش کراس فیت(در صورت عدم پاسخگویی پیام ارسال نمایید): 09136493735 جناب آقای خشتی(مسئول کمیته کراس فیت)

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌