مسابقه/چالش تعادلی حرکت فرشته ژیمناستیک

ایجاد شده توسط پشتیبان تمرینت

مسابقه/چالش تعادلی حرکت فرشته ژیمناستیک - بدون نیاز به تجهیزات و قابل اجرا برای عموم
قوانین  مقررات:
- مطابق شکل روی صفحه با ثبت رکورد با دو م
بدون نیاز به تجهیزات و قابل اجرا برای عموم قوانین مقررات: - مطابق شکل روی صفحه با ثبت رکورد با دو مرحله تکرار - بدون برهم خوردن تعادل و گذاشتن پا روی زمین در هرمرحله 5ثانیه مکث الزامی - بشترین زمان حفظ تعادل به صورت صحیح قابل قبول می باشد - اجرای هر پا بصورت مجزا و مجموع آن توسط کارشناس تربیت بدنی محاسبه و ثبت می گردد

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌