مسابقه/چالش بالانس سینه روبه دیوار و شنا روی دو دست

ایجاد شده توسط پشتیبان تمرینت

مسابقه/چالش بالانس سینه روبه دیوار و شنا روی دو دست - بدون نیاز به تجهیزات
اجرای حرکت مطابق با عکس
اهدای جوائز نقدی به بیشترین تکرار صحیح با نظر کارشناس م

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

بدون نیاز به تجهیزات اجرای حرکت مطابق با عکس اهدای جوائز نقدی به بیشترین تکرار صحیح با نظر کارشناس مربوطه جهت اهدای جوائز: نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی و تلفن الزامی می باشد.

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌