مسابقه شطرنج - مسابقه مجازی خانواده بزرگ ذوب آهن

ایجاد شده توسط ورزش همگانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مسابقه شطرنج - مسابقه مجازی خانواده بزرگ ذوب آهن - زمان ثبت نام: ثبت نام بخش دارت از ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۶( براساس تعداد ثبت نام شده ها تاریخ برگ
زمان ثبت نام: ثبت نام بخش دارت از ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۶( براساس تعداد ثبت نام شده ها تاریخ برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام میگردد). قوانین بخش شطرنج: 1) تمام قوانین رایج شطرنج در این مسابقه نیز رعایت خواهد شد. 2) این مسابقه بصورت مجازی و برخط بین طرفین ثبت نام شده برگزار خواهد شد. 3) بر اساس تعداد شرکت کنندگان و سپس مسابقه آزمایشی سطح بندی انجام خواهدشد. 4) 3نفر اول که دارای بیشترین امتیاز می باشند به عنوان نفرات برتر انتخاب و معرفی خواهند شد. 5) زمان برگزاری مسابقه 5-1 )مسابقه آزمایشی در تاریخ1311/؟؟/؟؟ 5-2 )مسابقه اصلی در تاریخ1311/؟؟/؟؟

جهت ثبت‌نام/خرید لطفا از طریق اپلیکیشن اندروید یا پنل کاربری وب (برای کاربران iOS) استفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن اندروید ورود به پنل کاربری‌