نحوه اجرای آزمون نیویورک

با استفاده از صفحه شطرنجی در تشخیص مشکلات اسکلتی-قامتی(اسکلتی-عضلانی)

None

  • توسط تمرینت
  • تاریخ انتشار: 13:24, 1399/02/03

مقدمه‌ای بر آزمون نیویورک

بدون شک تندرستي مهم­ترين سرمايه انسان است. يکي از عواملي که سلامتي را به خطر مي­اندازد وجود ناهنجاري­هاي جسماني است که به دلايل مختلف از جمله عادات حرکتي نامناسب، فقر حرکتي و شرايط نامناسب محيطي در دوران رشد به وجود مي­آيد. پژوهش­هاي انجام شده حاکي از افزايش ابتلا به انواع ناهنجاري­هاي اسکلتي و ساختار قامتي در بين افراد جامعه است. براي مقابله با پيشرفت اين ناهنجاري­ها، اولاً، لازم است که اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد، ثانياً، افراد مبتلا مورد حمايت قرار گيرند و نسبت به اصلاح ناهنجاري­هاي آنها اقدام شود. بنابراين، هدف از اين مقاله، ارائه نحوه ارزيابي ساختار اسکلتي-قامتي (اسکلتی-عضلانی) به منظور بررسي و شناخت وضعيت بدني بخش­هاي مختلف به­ويژه ستون فقرات است، تا با مشاوره دادن به افراد مبتلا به ناهنجاري بتوان در وهله نخست، از پيشرفت آن جلوگيري نمود و در وهله بعد، نسبت به اصلاح اين ناهنجاري­ها اقدامات لازم را انجام داد (جهت ارزیابی و دریافت راهکارهای مناسب می توانید از سامانه تمرینت بهرهمند گردید).

بر اساس آزمون نيويورک و با استفاده از روش بصري و با بهره­گيري از صفحه شطرنجي نسبت به ارزيابي بخش­هاي مختلف بدن اقدام مي­شود سپس، نتايج به دست آمده در جدول اختصاصي ثبت و درج مي­گردد. لازم به ذکر است که از ويژگي­هاي آزمون نيويورک مي­توان به سهولت در اجرا، بي­خطر بودن، صرف حداقل زمان و هزينه در اجرا اشاره نمود.

مهم­ترين ناهنجاري­هايي که در راستاي قامتي مي­توانند مورد ارزيابي قرار گيرند عبارتند از:

الف: در صفحه عرضي يا فرونتال: کج گردني، شانه نابرابر، اسکوليوز، لگن نابرابر، زانوي ضربدري، زانوي پرانتزي و کف پاي صاف و گود؛

ب: در صفحه سهمي يا ساجيتال: سر به جلو، شانه به جلو، کايفوز، لوردوز و زانوي عقب­رفته؛

وسايل مورد نياز

صفحه شطرنجي: صفحه شطرنجي يک چهارچوب مستطيل به ابعاد 210×120 يا 200×100 سانتي­متر است که روي دو پايه قرار گرفته و از يک شبکه توري مانند با مربع­هاي 5 سانتيمتري تشکيل شده است؛

پودر تالک و صفحه ثبت نقش پا براي ارزيابي وضعيت قوس پا.

آزمون نيويورک از روش­هاي غير­تماسي و غير­تهاجمي براي ارزيابي وضعيت بدني است كه مي­توان وضعيت بدني فرد را در حالت ايستاده مورد ارزيابي قرار داد. اين آزمون بخش­هاي مختلف بدن را توسط سه تصوير بررسي مي­نمايد، از اين رو، مي­توان با مقايسه وضعيت بدني فرد با تصاوير موجود، تصويري كه بيشترين شباهت را با وضعيت بدني فرد دارد انتخاب نمود.

براي انجام اين آزمون لازم است که فرد پشت صفحه شطرنجي بايستد تا آزمونگر بتواند وضعيت بدني را ارزيابي کند. نحوه استقرار صفحه شطرنجي و آزمودني به شرح شکل زير است:

شکل 1-1: نحوه استقرار صفحه شطرنجي، آزمودني و آزمونگر

آزمونگر با مشاهده وضعيت فرد مطابق جدول آزمون نيويورک، تصويري كه بيشترين شباهت را با وضعيت بدني فرد دارد در هر بخش انتخاب کرده و مطابق آن امتياز مي­دهد. امتيازها براي ناهنجاري شديد، ناهنجاري خفيف و وضعيت طبيعي به ترتيب 1، 3 و 5 خواهد بود. امتياز­هاي هر بخش از آزمون نيويورک در قسمت مربوط به آن در فرم غربالگري عمومي مخصوص هر دانشجو ثبت مي­شود.

تفسير اعداد در جدول ثبت نتايج


در جدول ثبت نتايج ارزيابي منظور از اعداد 1، 3 و 5 به ترتيب زير است:
منظور از امتياز 5: اندام­هاي بدن مطابق با استاندارد در راستاي خط فرضي قرار گيرند.
منظور از امتياز 3: انحراف حداقلي از راستاي خط فرضي است که جهت کمّي کردن آن مربع­هاي صفحه شطرنجي ملاک قرار مي­گيرد. در اينجا منظور انحراف به ميزان کمتر از يک مربع از راستاي خط فرضي است.
منظور از امتياز 1: انحراف حداکثري از راستاي خط فرضي که جهت کمّي کردن آن مربع­هاي صفحه شطرنجي را ملاک قرار داده در اينجا منظور انحراف به ميزان بيش از يک مربع از راستاي خط فرضي است.


مثال براي راهنمايي نحوه تعيين نمره ارزيابي در آزمون نيويورك


ناحيه سر و گردن از نماي خلفي


امتياز 5: خط فرضي از وسط سر و روي مهره­هاي گردن عبور کند.
امتياز 3: سر در راستاي خط فرضي قرار نگيرد (کمي به چپ يا راست انحراف داشته باشد).
امتياز 1: سر از خط فرضي دور شده باشد.

شکل 1-2: نحوه ارزيابي ناحيه سر و گردن از نماي خلفي در آزمون نيويورک

لازم به ذکر است که در مرحله اول، چنانچه فرد يا افرادي در يکي از وضعيت­هاي مورد ارزيابي آزمون نيويورک نمره سه و يا يک کسب نمايند به عنوان فرد داراي ناهنجاري در آن وضعيت بخصوص شناسايي مي­شوند و لازم است که براي اصلاح وضعيت تشخيص داده شده وارد مرحله دوم شوند و مقدار دقيق ناهنجاري با استفاده از تجهيزات تعيين شود؛ سپس، بعد از اخذ نظر يک پزشک، در مرکز تندرستي براي اصلاح ناهنجاري اقدامات لازم صورت گيرد.