وبلاگ تمرینت

تگ – سیستم-ایمنی-بدن

چگونه سیستم ایمنی را در طول همه گیری کروناویروس(کوئید19) تقویت کنید

در ابتدای این مقاله باید دقت نمایید، که باید از آخرین دستورالعمل های مربوط به مسافت های اجتماعی، شستشوی مناسب دست ها و بخشنامه های محلی جهت در خانه ماندن و... پیروی نمایید.

  • توسط مجتبي بابايي خورزوقي
  • 03:40, 1399/01/13