مربی‌های تمرینت

امیرحسین حفیظی

ما ز خود هیچ نداریم ...

امین رضوانی

از تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ...

جواد صالحی

دارای مدرک مربیگری ب ...

لیلا زالی

از تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳ ...

پیمان گرامی

از تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ...

سمانه فراحتی

از تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ...

آتوسا سادات هژبرالسا ...

از تاریخ ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ...

علیرضا طاهری

از تاریخ ۰۷ اردیبهشت ...

محمدرضا محمدی, پور

از تاریخ ۰۱ فروردین ...

alireza bakhshi

از تاریخ ۲۶ شهریور ۱ ...

حمید اسماعیلی

از تاریخ ۲۴ شهریور ۱ ...

لیلی مهدیه

از تاریخ ۰۳ شهریور ۱ ...

زهرا انصاری پور

مربی برایتونیک ، ایر ...

سیمین بیرق‌دار

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳ ...

کیوان مرزبان

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳ ...

مهشید دامادی

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳ ...

farokh sahebi

از تاریخ ۰۴ مرداد ۱۳ ...

حسین عباسی

از تاریخ ۰۴ مرداد ۱۳ ...

الهام محمدخانی

از تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳ ...

باشگاه شاهین

برگزار کننده کلاس ها ...

سید علی راسخ

از تاریخ ۰۵ اردیبهشت ...

محمد مداحی

از تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ...

نیلوفر رشادی نژاد

از تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳ ...

لیلا زالی

مربی باشگاه بدنسازی ...

محمد علی فریدی دستجر ...

مدبی بدنساز کارشناس ...

بهنام قربانی

کارشناس ارشد فیزیولو ...

محمد رضا ابرقوئیان

کارشناس تربیت بدنی - ...

حمیدرضا کارگر

کارشناسی ارشد حرکات ...

علی انصاری

مربی بین المللی بدنس ...

مجید طلوعی

از تاریخ ۱۷ فروردین ...