مربی‌های تمرینت

user-189933632

از تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳ ...

پريسا جلالي

از تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ...

حسين اسدبگي

از تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ...

زهرا خسروي

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴ ...

عادل رئيسي مبارکه

از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴ ...

احمدرضا ماندي زاده

از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴ ...

مينا دلير

از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴ ...

مريم ترابي

از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴ ...

زينب اخگري

از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴ ...

محمد دادخواه

از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴ ...

سميه فتاحي

از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴ ...

مجتبي سلگي

از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴ ...

سهيلا مليانيان

از تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴ ...

عليرضا لطفي

از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴ ...

زهرا طباطبايي

کارشناس ارشد فیزیولو ...

مهدي محمدپور

از تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۰ ...

مينا رحيمي

از تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۰ ...

ميثم اميني

از تاریخ ۰۸ اسفند ۱۳ ...

حامد عباسي

از تاریخ ۰۶ آبان ۱۴۰ ...

احمدرضا موحدي

از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴ ...

دکتر اميرحسين روشن ف ...

- پزشک ورزشی - دکترا ...

فهيمه ساداتي نسب

از تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴ ...

مستانه ملکي واثق

مربی تمرینت

مهدي آقاخاني هاروني

از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹ ...

معصومه نصر

از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹ ...

رسول محمدزاده

از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹ ...

آزاده عبدی

از تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ...

سيد آروين ميرنوري

از تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ...

مهدی شکروی

بنده مدرس فدراسیون و ...

محسن شریف نائینی

مربی ورزش.اداره کل آ ...