مربی‌های تمرینت

کیوان مرزبان

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳ ...

مهشید دامادی

از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳ ...

farokh sahebi

از تاریخ ۰۴ مرداد ۱۳ ...

حسین عباسی

از تاریخ ۰۴ مرداد ۱۳ ...

الهام محمدخانی

از تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳ ...

باشگاه شاهین

برگزار کننده کلاس ها ...

محمد مداحی

از تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ...

نیلوفر رشادی نژاد

از تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳ ...

لیلا زالی

مربی باشگاه بدنسازی ...

محمد علی فریدی دستجر ...

مدبی بدنساز کارشناس ...

بهنام قربانی

کارشناس ارشد فیزیولو ...

محمد رضا ابرقوئیان

کارشناس تربیت بدنی - ...

حمیدرضا کارگر

کارشناسی ارشد حرکات ...

علی انصاری

مربی بین المللی بدنس ...

مجید طلوعی

از تاریخ ۱۷ فروردین ...

امیرحسین روشن فکر

پزشک ورزشی دکترای تخ ...

عارف طیبی

کاندیدای دکتری آسیب ...

masoud shojaei

از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳ ...

مجتبي بابايي خورزوقي

دکترای تخصصی آسیب شن ...

علی حسینی

از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳ ...

مهناز منشوری

از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳ ...

iman taromi

از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳ ...

عباس فیروزیان

مربی تمرینت

محمدرضا باتوانی

مربی تمرینت

مریم حدادی

مربی تمرینت