مربی‌های تمرینت

ليلا زالي

مربی باشگاه بدنسازی ...

محمد علی فریدی دستجر ...

مدبی بدنساز کارشناس ...

بهنام قربانی

کارشناس ارشد فیزیولو ...

محمد رضا ابرقوئیان

کارشناس تربیت بدنی - ...

حمیدرضا کارگر

کارشناسی ارشد حرکات ...

علی انصاری

مربی بین المللی بدنس ...

مجيد طلوعي

از تاریخ ۱۷ فروردین ...

عارف طیبی

کاندیدای دکتری آسیب ...

masoud shojaei

از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳ ...

مجتبي بابايي خورزوقي

دکترای تخصصی آسیب شن ...

علی حسینی

از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳ ...

مهناز منشوري

از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳ ...

iman taromi

از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳ ...

عباس فیروزیان

مربی تمرینت

محمدرضا باتواني

مربی تمرینت

مريم حدادي

مربی تمرینت