تست دوره آموزشی فدراسیون فوتبال

قیمت:

رایگان

کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ج. ا. ایران
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
9 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

دوره برای تست می‌باشد.

.