روز تمرین پا

ایجاد شده توسط masoud shojaei

تعداد تمرین‌ها: ۵ عدد

روز تمرین پا - این برنامه تخصصی مربوط به عضله پا

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام , کاردیو

تجهیزات: هالتر , دستگاه , دمبل , وزنه توپی‌شکل

این برنامه تخصصی مربوط به عضله پا

روز 1

اسکات با هالتر پا باز

4 ست | 10 تکرار

عضلات داخلی ران _ سرینی

هاگ اسکوات با دستگاه مکانیکی

4 ست | 12 تکرار

عضلات چهار سر ران

لانگز با هالتر

3 ست | 10 تکرار

چهار سر ران _ همسترینگ _ سرینی

اسکات با هالتر از جلو

4 ست | 10 تکرار

عضلات چهار سر ران _ سرینی _ پشت

پلای اسکات

3 ست | 15 تکرار

اشک پا _ چهار سر ران _سرینی _همسترینگ