جلوبازو

ایجاد شده توسط علی حسینی

تعداد تمرین‌ها: ۳ عدد

جلوبازو - تمرین جلوبازو

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

تمرین جلوبازو

روز 1

جلو بازو با هالتر لاری

3 ست | 15 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

جلو بازو با هالتر لاری روی نیمکت

3 ست | 12 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

جلو بازو با دمبل ایستاده

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی