انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی هیأت ورزش‌های همگانی اصفهان
بدون مربی | بدون دوره
اصفهان. انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی

انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی استان اصفهان

از جمله فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- شرکت اعضای انجمن تندرستس وحرکات اصلاحی در طرح سنجش ملی قامت وحرکت زنان ودختران روستایی در همکاری با هیئت پزشکی ورزشی ارزیابی قامت در شهر‌های چادگان، داران، گلپایگان

- تشکیل صفحه اینستاگرامی انجمن تندرستی وحرکات اصلاحی هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان با 900 دنبال کننده

- برگزاری جلسات ماهیانه سیاست گذاری انجمن تندرستی وحرکات اصلاحی

- تدوین برنامه سالیانه مدون آموزشی وکارگاهی حرکات اصلاحی

- برگزاری کارگاه تئوری وعملی آناتومی بالینی و حرکت شناسی عملکردی شانه واندام فوقانی

- برگزاری کارگاه بیومکانیک آسیبهای ورزشی زانو

- برگزاری کارگاه ناهنجاریهای زانو وسندرمهای حرکتی مربوطه

- برگزاری کارگاه تئوری وعملی آشنایی با عدم تعادل عضلانی در طراحی تمرینات اصلاحی

- برگزاری کارگاه عملی ارزیابی پاسچر استاتیک و FMS

- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تکامل ومفاهیم بنیادین حرکت

- برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرای صحیح حرکت اسکات

و بسیاری فعالیت‌های دیگر


دوره‌ها

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • کادر اجرایی

    کادر اجرایی

  • مربی‌‏ها

    مربی‌‏ها

دکتر امیر حسین روشن فکر
رییس انجمن

آزاده درودگر
نایب رئیس

جعفر کتابچی
مسئول واحد آموزش

مهسا جعفری
مسئول واحد پژوهش

زهرا اسدی
مسئول واحد نظارت و ارزشیابی

دکتر مجتبی بابایی
مسئول امور شهرستان‌ها

پویا دانشور
مسئول روابط بین الملل

آرمین شمسی پور
مسئول روابط عمومی

علی کشتی آرای
مسئول واحد نوآوری و اختراعات

زهرا عروجی
دبیر انجمن

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

اطلاعات تماس