انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی هیأت ورزش‌های همگانی اصفهان
بدون مربی | بدون دوره
اصفهان. انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی

انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی استان اصفهان از جمله فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - شرکت اعضای انجمن تندرستس وحرکات اصلاحی در طرح سنجش ملی قامت وحرکت زنان ودختران روستایی در همکاری با هیئت پزشکی ورزشی ارزیابی قامت در شهر‌های چادگان، داران، گلپایگان - تشکیل صفحه اینستاگرامی انجمن تندرستی وحرکات اصلاحی هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان با 900 دنبال کننده - برگزاری جلسات ماهیانه سیاست گذاری انجمن تندرستی وحرکات اصلاحی - تدوین برنامه سالیانه مدون آموزشی وکارگاهی حرکات اصلاحی - برگزاری کارگاه تئوری وعملی آناتومی بالینی و حرکت شناسی عملکردی شانه واندام فوقانی - برگزاری کارگاه بیومکانیک آسیبهای ورزشی زانو - برگزاری کارگاه ناهنجاریهای زانو وسندرمهای حرکتی مربوطه - برگزاری کارگاه تئوری وعملی آشنایی با عدم تعادل عضلانی در طراحی تمرینات اصلاحی - برگزاری کارگاه عملی ارزیابی پاسچر استاتیک و FMS - برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تکامل ومفاهیم بنیادین حرکت - برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرای صحیح حرکت اسکات و بسیاری فعالیت‌های دیگر


دوره‌ها

دوره‌ای ثبت نشده است.

  • برنامه‌ها

    برنامه‌ها

  • تمرین‌ها

    تمرین‌ها

  • ارزیابی‌ها/مسابقات

    ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.