هیئت هندبال تهران
بدون مربی | بدون دوره
تهران

هیئت هندبال تهران


دوره‌ها

  • گذشته

    گذشته


  • کادر اجرایی

    کادر اجرایی

  • مربی‌‏ها

    مربی‌‏ها

محسن خادمی
رئیس هیات هندبال استان تهران

روح اله اکرمی نیا
دبیر هیات هندبال استان تهران

مهدی فراهانی
مسئول کمیته آموزش و مربیان

مریم یوسفی
نایب رییس هیات هندبال تهران

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

اطلاعات تماس