باشگاه نشاط (خواهران) دانشگاه صنعتی اصفهان
بدون مربی | بدون دوره
دانشگاه صنعتی اصفهان

باشگاه نشاط (خواهران) دانشگاه صنعتی اصفهان

واقع در خوابگاه دختران با بهترین امکانات بدن‌سازی مختصص دانشجویان عزیز


دوره‌ها

دوره‌ای ثبت نشده است.

 • مربی‌‏ها

  مربی‌‏ها

 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ کاربری تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه