انجمن‌های تمرینت

هیئت پزشکی ورزشی است ...

هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان

کمیته آموزش فدراسیون ...

صفحه رسمی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ج. ا. ایران در نرم افزار تمرینت

هیات ورزش‌های دانشگا ...

اصفهان

هیات ورزش‌های دانشگاهی استان اصفهان

هیأت شنا، شیرجه واتر ...

اصفهان

هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان آدرس اصفهان، خ جی، جنب استخر ساحل رو ...

هیات ورزش‌های همگانی ...

اصفهان

المپیاد مجازی ورزش همگانی شهرستان اصفهان این المپیاد در چهار بخش یوگا / آمادگی ج ...

هیئت هندبال تهران

تهران

هیئت هندبال تهران

انجمن تندرستی و حرکا ...

اصفهان

انجمن تندرستی و حرکات اصلاحی استان اصفهان از جمله فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر ...