بهنام قربانی - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی_دارای مدرک مربیگری ifbb_سابقه حضور در تیم‌های والیبال ذوب آهن_گیتی پسند_پدافند و اردوی تیم ملی.

بهنام قربانی

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی_دارای مدرک مربیگری ifbb_سابقه حضور در تیم‌های والیبال ذوب آهن_گیتی پسند_پدافند و اردوی تیم ملی.


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن تمرینت را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس