باشگاه شاهین - برگزار کننده کلاس های متنوع ورزشی در اصفهان

از تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ به تمرینت ملحق شده است.

باشگاه شاهین

باشگاه‌دار

برگزار کننده کلاس های متنوع ورزشی در اصفهان از تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ به تمرینت ملحق شده است.


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن تمرینت را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس