جواد صالحی - دارای مدرک مربیگری بین المللی بدنسازی از کشور اتریش
دارای مدرک مربیگری بین المللی از کشور گرجستان
دارای مدارک برنامه نویسی وزنه
افزایش وزن
کاهش وزن
برنامه نویسی هایپرتروفی

جواد صالحی

مربی

دارای مدرک مربیگری بین المللی بدنسازی از کشور اتریش دارای مدرک مربیگری بین المللی از کشور گرجستان دارای مدارک برنامه نویسی وزنه افزایش وزن کاهش وزن برنامه نویسی هایپرتروفی


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن تمرینت را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس