محمدرضا صالحی کهریزسنگی - کارشناس تربیت بدنی
مربی رسمی بازی و ورزش کودکان
دبیرکمیته بازی و ورزش کودکان نجف آباد
طراح بازی های حرکتی و ریتمیک(بادی پرکاشن)
مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی

محمدرضا صالحی کهریزسنگی

مربی

کارشناس تربیت بدنی مربی رسمی بازی و ورزش کودکان دبیرکمیته بازی و ورزش کودکان نجف آباد طراح بازی های حرکتی و ریتمیک(بادی پرکاشن) مربی آمادگی جسمانی و بدنسازی


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • دوره‌ها

  دوره‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[c.name]]

[[c.description | limitTo: 100]] ...

هیچ دوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.


جهت مشاهده موارد بیشتر اپلیکیشن تمرینت را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن
اطلاعات تماس