بهترین تمرین کشششی برای عضله سه سر بازویی

ایجاد شده توسط تمرینت

بهترین تمرین کشششی برای عضله سه سر بازویی - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

عضلات درگیر:

ساعد بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی