جلو بازو چکشی همراه پرس تک پا روی نیمکت

ایجاد شده توسط تمرینت

جلو بازو چکشی همراه پرس تک پا روی نیمکت  - تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: هارتر , میز پرس

عضلات درگیر:

ران ساعد بازو
تمرینت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی