دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
sprinter crunch